U bent hier:

Aanvragen

STUDIEFONDS / WERKWIJZE

Misschien wil je een studietoelage aavragen, of ken je iemand die dat zou willen doen.

Om een goede aanvraag in te dienen is het nodig om nauwkeurig te werk te gaan. Er zijn nogal wat gegevens nodig. Zorg dat alles volledig is en dat je het goed gecontroleerd hebt. Alle verzamelde stukken kunnen in het aanvraagformulier geupload worden.

Verzamel de volgende stukken:

  • Je cv;
  • Je motivatiebrief (zie hieronder voor toelichting)
  • Een brief van de studentendecaan of van een maatschappelijk ondersteuner;
  • Begrotingsformulier in exel  , dit formulier downloaden en invullen.
  • Een bericht van de DUO/IB-groep waaruit blijkt dat de kandidate wel/geen recht heeft op studiefinanciering ;
  • Indien van toepassing je verblijfsvergunning.
  • Aanvraagformulier  deze als laatste invullen.

In je motivatiebrief vertel je welke opleiding je wilt volgen of al volgt. Vertel kort en duidelijk waarom je deze opleiding wilt doen en waarom je er financieel hulp bij nodig hebt.
Op je begrotingsformulier in exel reken je je studiekosten mee.

Alle stukken mail je naar tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl  Uploaden kan ook met behulp van het digitaal aanvraagformulier, hierboven in de link.

Het is goed om te weten dat een aanvraag voor ondersteuning uitsluitend betrekking heeft op het lopende of komende studiejaar en nooit achteraf wordt verstrekt. Het Tesselschade Studiefonds verstrekt jaarlijks een bedrag maximaal ter hoogte van het collegegeld zoals dat voor het studiejaar waar het om gaat is vastgesteld.  Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Let op: de volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een toelage:

Niet door het rijk erkende opleidingen, ongeacht of ze gecertificeerd zijn - stages - studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland (ook al ontvang je daarvoor extra ECTS-punten) – promotieonderzoek - drukkosten van een proefschrift - postmaster/postdoctorale studie - tweede studie of derde studie, 'alleen in uitzonderingsgevallen waarbij omstandigheden buiten de schuld van de studente een grote rol spelen' - buitenlandse kandidaten die uitsluitend om studieredenen naar Nederland komen (met uitzondering van Surinaamse en Antilliaanse studenten) - studenten met een hoge schuld (met uitzondering van studieschuld DUO).

Aan het eind van of aansluitend op de HBO of WO-studie voor stage of opleiding in het buitenland, renteloze lening, uitstekende studieresultaten.

 

We raden je sterk aan ook andere fondsen aan te schrijven:

 

Christine Stichting                            christinestichting.nl       

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude          fundatievanrenswoude.nl

Afdelingen in Delft, Den Haag en Utrecht

van Beek-Donner Stichting                           vanbeek-donnerstichting.nl

Wonen of studeren in Rotterdam en omgeving

Stichting Bekker - la Bastide Fonds              volkskracht.nl

HBO of WO, voltijds in Rotterdam of Amsterdam, gevorderde studenten.

K.F. Heinfonds                                               kfhein.nl

Studeren in Utrecht

Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds       hetcharlottejacobsstudiefonds.nl

Universitaire studies, € 1250, niet in het eerste jaar, niet naar het buitenland.

Jo Kolk Studiefonds                                      jokolkstudiefonds.nl

buitenlandse mastervakken; promoties; herintredende vrouwen die lid zijn van de VVAO.

Stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen       albadaleen.nl

geboren of wonend in een omschreven  deel van Friesland, maximumleeftijd bij start studie 26 jaar

Hendrik Mullerfonds                                    mullerfonds.nl

Stage of onderzoek in het buitenland in het kader van een masterstudie.

Vreedefonds                                                 vreedefonds.nl,

 

alt