U bent hier:

Aanvragen

STUDIEFONDS / WERKWIJZE

Wil je geld voor een studie of opleiding aavragen, of ken je iemand die dat wil doen?

Stuur je aanvraag in vóór 15 juni als je zeker wilt zijn dat je steun krijgt voor het begin van het nieuwe studiejaar.

Voor een goede aanvraag zijn gegevens nodig. Zorg dat je alles hebt klaarliggen. Alle verzamelde stukken kunnen in het aanvraagformulier geupload worden.

Dit moet je klaarleggen: 

  • Je cv met foto
  • Je motivatiebrief (zie hieronder voor toelichting)
  • Een brief van de studentendecaan of van een maatschappelijk ondersteuner (zie hieronder voor toelichting)
  • Begrotingsformulier in excel, dit formulier downloaden en invullen. Per maand invullen: alle bedragen door 12 delen.
  • Een bericht van de DUO/IB-groep waaruit blijkt hoe je stufi is opgebouwd en hoe lang je nog recht hebt op studiefinanciering of Leven Lang Leren Krediet.
  • Indien van toepassing je verblijfsvergunning
  • Aanvraagformulier  deze als laatste invullen.
  • Mocht invullen van het digitaal formulier lastig zijn, dan vind je hierbij een PDF om eventueel te printen en in te vullen, tesamen met alle gevraagde documenten.

In je motivatiebrief vertel je welke opleiding je wilt volgen of al volgt. Waarom wil je die opleiding doen? Waarom heb je hiervoor geld nodig? 
Op je begrotingsformulier in excel vul je alle kosten in die je elke maand hebt. Reken ook je studiekosten mee. Alle bedragen dus door 12 delen.

In de brief van de studentendecaan of van de maatschappelijk ondersteuner staat hoe goed die jou kent, je omstandigheden en of hij/zij achter de aanvraag staat.

Alle stukken mail je naar tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl  Uploaden kan ook met behulp van het digitaal aanvraagformulier, hierboven in de link.

Je aanvraag is voor dit studiejaar of volgend studiejaar. We geven geen geld voor vorig jaar. Het Tesselschade Studiefonds geeft jaarlijks een bedrag maximaal ter hoogte van het collegegeld zoals dat is vastgesteld.  Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Let op: de volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een toelage:

Niet door het rijk erkende opleidingen, ongeacht of ze gecertificeerd zijn - stages - studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland (ook al ontvang je daarvoor extra ECTS-punten) - promotieonderzoek - drukkosten van een proefschrift - postmaster/postdoctorale studie - tweede studie of derde studie steunen we alleen in uitzonderingsgevallen waarbij omstandigheden buiten de schuld van de studente een grote rol spelen - buitenlandse kandidaten die uitsluitend om studieredenen naar Nederland komen (met uitzondering van Surinaamse en Antilliaanse studenten) - studenten met een hoge schuld (met uitzondering van studieschuld DUO).

Het Tesselschade Studiefonds steunt geen stage of opleiding in het buitenland aan het eind van of aansluitend op een HBO- of WO- studie en we geven geen renteloze lening. Uitstekende studieresultaten zijn fantastisch maar worden niet meegewogen.

 

We raden je sterk aan ook andere fondsen aan te schrijven:

Christine Stichting   christinestichting.nl

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

fundatievanrenswoude.nl
Afdelingen in Delft, Den Haag en Utrecht

van Beek-Donner Stichting  

vanbeek-donnerstichting.nl
Wonen of studeren in Rotterdam en omgeving

Stichting Bekker - la Bastide Fonds  

volkskracht.nl
HBO of WO, voltijds in Rotterdam of Amsterdam, gevorderde studenten

K.F. Heinfonds

kfhein.nl
Studeren in Utrecht

Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds

hetcharlottejacobsstudiefonds.nl
Universitaire studies, € 1.250,-, niet in het eerste jaar, niet naar het buitenland

Jo Kolk Studiefonds

jokolkstudiefonds.nl
Buitenlandse mastervakken, promoties, herintredende vrouwen die lid zijn van de VVAO

Stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen 

albadaleen.nl
Geboren of wonend in een omschreven deel van Friesland, maximumleeftijd bij start studie 26 jaar

Hendrik Mullerfonds  

mullerfonds.nl
Stage of onderzoek in het buitenland in het kader van een masterstudie

Vreedefonds  

vreedefonds.nl,
Neeltje Buis https://neeltjebuis.nl
Nel Voltelen opleidingsfonds https://haella.nl/stichting/nel-voltelen-fonds-talentontwikkeling-en-bijscholing-voor-vrouwen/

 

 

alt