U bent hier:

Aanvragen

STUDIEFONDS / WERKWIJZE

Wil je geld voor een studie of opleiding aanvragen, of ken je iemand die dat wil doen?

Stuur je aanvraag in vóór 15 juli a.s. als je zeker wilt weten of je steun krijgt voor het begin van het nieuwe studiejaar.

Voor een goede aanvraag zijn gegevens nodig. Zorg dat je alles hebt klaarliggen. Aan het eind van het aanvraagformulier kun je alle verzamelde stukken uploaden.

Dit moet je klaarleggen: 

 • Je cv met foto
 • Je motivatiebrief (verderop vind je hierover uitleg)
 • Een brief van de studentendecaan of van een maatschappelijk ondersteuner (hierover vind je ook verderop uitleg)
 • Een bericht van de DUO/IB-groep waaruit blijkt hoe je stufi is opgebouwd.
 • Als je ouder bent dan 30 jaar heb je misschien recht op Leven Lang Leren Krediet: kijk het even na bij DUO
 • Heb je een verblijfsvergunning? Stuur daar een kopie van mee. LET OP: STUUR GEEN PASPOORT OF ID OP.
 • Begrotingsformulier in excel, dit formulier downloaden en invullen. Per maand invullen: alle bedragen door 12 delen.
 • Aanvraagformulier  deze als laatste invullen.

Uitleg motivatiebrief: vertel welke opleiding je wilt volgen of al volgt. Waarom wil je die opleiding doen? Waarom heb je hiervoor geld nodig? 
Op je begrotingsformulier in excel vul je alle kosten in die je elke maand hebt. Reken ook je studiekosten mee. Alle bedragen dus door 12 delen.

Uitleg aanbevelingsbrief van de studentendecaan of van de maatschappelijk ondersteuner staat hoe goed die jou kent, je omstandigheden en of hij/zij achter de aanvraag staat.

Als het uploaden niet lukt mag je ook dit formulier printen en invullen. Dan kun je dat samen met jouw documenten mailen naar tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl 

Je aanvraag is voor dit studiejaar of volgend studiejaar. We geven geen geld voor vorig jaar. Het Tesselschade Studiefonds geeft jaarlijks een bedrag maximaal ter hoogte van het collegegeld zoals dat is vastgesteld.  Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Let op: de volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een toelage:

 • Opleidingen die niet door het rijk erkend zijn; ook niet als ze gecertificeerd zijn 
 • Stages
 • Studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland (ook al ontvang je daarvoor extra ECTS-punten)
 • Promotieonderzoek
 • Drukkosten van een proefschrift
 • postmaster/postdoctorale studie 
 • Een bericht van de DUO/IB-groep waaruit blijkt hoe je stufi is opgebouwd.
 • Als je ouder bent dan 30 jaar heb je misschien recht op Leven Lang Leren Krediet
 • Voor een tweede of derde studie maken we soms een uitzondering als omstandigheden buiten de schuld van de studente een grote rol spelen
 • Studenten die uit het buitenland naar Nederland komen
 • Studenten uit Suriname en de Antillen komen WEL in aanmerking voor steun
 • Studenten met een hoge schuld (de studieschuld van DUO rekenen we niet mee)

Het Tesselschade Studiefonds steunt geen stage of opleiding in het buitenland aan het eind van of aansluitend op een HBO- of WO- studie en we geven geen renteloze lening. Uitstekende studieresultaten zijn fantastisch maar worden niet meegewogen.

We raden je sterk aan ook andere fondsen aan te schrijven.

Je kunt ze vinden op Studiefondsen op Studerende Moeders  Voorbeelden hiervan zijn:

Christine Stichting   christinestichting.nl

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

fundatievanrenswoude.nl
Afdelingen in Delft, Den Haag en Utrecht

van Beek-Donner Stichting  

vanbeek-donnerstichting.nl
Wonen of studeren in Rotterdam en omgeving

Stichting Bekker - la Bastide Fonds  

volkskracht.nl
HBO of WO, voltijds in Rotterdam of Amsterdam, gevorderde studenten

K.F. Heinfonds

kfhein.nl
Studeren in Utrecht

Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds

hetcharlottejacobsstudiefonds.nl
Universitaire studies, € 1.250,-, niet in het eerste jaar, niet naar het buitenland

Jo Kolk Studiefonds

jokolkstudiefonds.nl
Buitenlandse mastervakken, promoties, herintredende vrouwen die lid zijn van de VVAO

Stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen 

albadaleen.nl
Geboren of wonend in een omschreven deel van Friesland, maximumleeftijd bij start studie 26 jaar

Hendrik Mullerfonds  

mullerfonds.nl
Stage of onderzoek in het buitenland in het kader van een masterstudie

Vreedefonds  

vreedefonds.nl,
Neeltje Buis https://neeltjebuis.nl
Nel Voltelen opleidingsfonds https://haella.nl/stichting/nel-voltelen-fonds-talentontwikkeling-en-bijscholing-voor-vrouwen/