U bent hier:

Historie

Het fonds bestaat sinds 1939. Oorspronkelijk werd het studiefonds vernoemd naar Betsy Perk (1833–1906), de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging ‘Arbeid Adelt’, Zij trok zich het lot aan van de onvermogende, ongehuwde, 'beschaafde' vrouw uit haar eigen stand. Betsy Perk en jonkvrouw Jeltje de Bosch Kemper (1836–1916), een van de oprichtsters van de ‘Vereniging Tesselschade’, zetten zich aan het eind van de 19e eeuw al in voor vrouwen die wel een opleiding wilden volgen, maar daarvoor over onvoldoende financiën beschikten.

Het fonds ondersteunt vrouwen financieel in de kosten van hun opleiding, met het doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. Opleidingen op mbo, hbo, universitar niveau komen voor ondersteuning in aanmerking als ze zicht geven op economische onafhankelijkheid.