U bent hier:

Werkwijze

Hoe het werkt

Het Studiefonds van Tesselschade keert giften uit om vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. Het geld is bedoeld voor het bekostigen van opleiding en studie.

De Studiefondscommissie beoordeelt de aanvraag voor een bijdrage op basis van alle benodigde gegevens en hecht ook groot belang aan het verslag van het gesprek met de aanvrager. Het spreekt vanzelf dat de motivatie van de aanvrager gewicht in de schaal legt.

De commissie komt zes keer per jaar bijeen: in januari, maart, mei, juni, september en november. In de week na haar vergadering bericht de commissie of een aanvraag is gehonoreerd dan wel afgewezen.

Na een afwijzing staat het de aanvrager natuurlijk vrij een nieuwe, beter beargumenteerde aanvraag in te dienen. Eenzelfde aanvraag wordt niet opnieuw bekeken.

Wordt een bijdrage toegekend, dan wil de fondscommissie uiteraard graag weten hoe het de studente vergaat. Gedurende de opleiding is er dus contact. Mocht na een jaar nieuwe ondersteunging nodig zijn, dan is het pad naar een nieuwe aanvraag snel te vinden.

Voor vragen of info: tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl

alt