U bent hier:

Tilburg-Eindhoven

 

Jaarverslag 2022 van Tesselschade afdeling Tilburg-Eindhoven                                                            tilburg-eindhoven@tesselschade.nl

Algemeen

Heel vreemd was het voor ons allen om geen verkopingen meer te organiseren. We werkten aan de overdracht, van onze twee overgebleven handwerksters, naar de afdeling Breda. Daar worden hun artikelen met open armen ontvangen. Wij blijven ook in contact met beide dames. Onze houtbewerker werkte ook al voor Breda dus dat was makkelijk.

We zijn druk bezig geweest met de studenten die we al hadden en met nog een aantal nieuwe aanvragen. Het zijn vaak complexe aanvragen waar veel aandacht en tijd aan besteed moet worden.

Tot december hebben we ook af en toe nog iemand aan artikelen kunnen helpen vanuit onze opslag. In september hebben we een volle auto aan artikelen kunnen verkopen op de landelijke depotdag aan andere afdelingen. Begin december hebben we al onze overgebleven artikelen en materialen aan de afdeling Breda overgedragen en onze opslagruimte leeggemaakt en opgezegd.

Bij de afdeling Breda hebben we in november nog een allerlaatste hele kleine verkoop gehouden van decoupage artikelen. Dit liep heel goed!                              Het enige wat we als afdeling nog doen, buiten onze studenten om, zijn de Tesselschade kaarten waar u eenmaal per jaar een lijst van toegestuurd krijgt.

Het aantal leden is helaas weer geslonken. Op 31 december 2022 telde onze afdeling nog 203 leden. Veel dank aan alle leden die naast de contributie ook weer extra hebben geschonken.

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 09-02-’22 is Mieke van Leeuwen benoemd tot erelid van de afdeling.

Tijdens de ALV van 23-03-’22 hebben 3 bestuursleden afscheid genomen. Joy Freriks na 17 ½ jaar, Beatrijs Vrieling na 15 jaar en Marijke Loevendie na 10 jaar. Zij werden bedankt met mooie woorden en natuurlijk bloemen. Het echte afscheid hebben we op 24 juli gevierd met een boottocht, lunch en een museumbezoek. ’s Avonds werden alle bestuursleden met aanhang gefêteerd op een heerlijk diner door de aftredende bestuursleden. Ons bestuur bestaat nu nog uit 3 personen.

Tesselschade Studiefonds

In 2022 zijn er 2 studentes afgestudeerd maar ook weer een paar bij gekomen. Dit zijn onze huidige studentes:

  • Student MBO Ervaringsdeskundige
  • Student Research Master in Economics
  • Student Celta Training

Lustrum

Het 150-jarig bestaan van Tesselschade is op 23 april uitbundig gevierd op Slot Zeist. Met lezingen, workshops, een verkoping buiten op het voorplein en  een “Memory-Lane” georganiseerd door de afdeling Tilburg. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk herkenbare Tesselschade spullen ten toon te stellen. De oh’s en ah’s waren overal te horen. Heel leuk om te doen maar het was wel een heel werk. De dag werd afgesloten met een diner met verschillende optredens.

Aandachtspunten voor 2023

  • ledenbestand op peil houden
  • leden op de hoogte blijven houden d.m.v. Nieuwsbrieven
  • eenzelfde aanvraagproces voor studentes die zich aanmelden handhaven
  • decanen van opleidingen attent maken op het bestaan van Tesselschade Studiefonds

Tilburg, maart 2023

Petra van der Reep   - Voorzitter                               
Mieke van Leeuwen   - Secretaris