U bent hier:

Commissies

Bijna 200 vrijwilligers staan aan de basis van alle activiteiten van Tesselschade. Ze zijn actief in afdelingsbesturen en commissies. We zoeken vrijwilligers met een communicatie-achtergrond en vrouwen die affiniteit hebben met onderwijs, handwerken, commercie en IT. Voor alle functies is het belangrijk dat je het leuk vindt in een team te werken . Organisatorisch talent en enige ervaring zijn wenselijk maar niet per se noodzakelijk. Tesselschade biedt ruimte voor het opdoen van bestuurservaring. Dus ook voor minder ervaren kandidaten zijn er met regelmaat vacatures.

Tesselschade Studiefondscommissie

De commissie bestuurt het Studiefonds. Haar leden komen 6 keer per jaar bij elkaar. Aanvragen komen binnen via de afdelingen en de website. Is een aanvraag goedgekeurd, dan treedt een afdeling op als contact voor de student. Hun mailadres is tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl

Depotcommissie

De depotcommissie coördineert de handwerkactiviteiten van de afdelingen en zorgt voor verbinding en samenwerking binnen de vereniging. De commissie telt vijf leden. Twee keer per jaar organiseren ze een ‘Inspiratiedag’. Dan worden ideeën en handwerkproducten uitgewisseld en wordt inspiratie opgedaan. Mailadres: depotcommissie@tesselschade.nl

Websitecommissie

De websitecommissie telt een lid we hebben een vacature voor een 2e en of 3e lid. Ze beheren de website en zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van nieuws en informatie van de afdelingen. Deze commissieleden werken veelal vanuit huis. Voor contact over plaatsing van nieuws, aanpassingen of andere opmerkingen, ga naar : website@tesselschade.nl

PR-commissie

De drie leden van de pr-commissie ondersteunen de afdelingen en adviseren het landelijk bestuur over pr- en communicatiestrategie. Alle leden hebben kennis en ervaring op het gebied van pr en communicatie: prcommissie@tesselschade.nl

Zegers Veeckens Fondscommissie

De ZVF-commissie beheert en bestuurt het ZVF-fonds dat financiële ondersteuning biedt aan zowel handwerksters als oud-handwerksters. De commissie telt vijf leden. Het fonds keert (kleine) toelagen uit aan vrouwen die binnen Tesselschade-verband hebben gehandwerkt. De commissie is bereikbaar op zvf@tesselschade.nl