U bent hier:

Commissies

Bijna 200 vrijwilligers staan aan de basis van alle activiteiten van Tesselschade. Ze zijn actief in afdelingsbesturen en commissies. Deze commissie ondersteunt het landelijk bestuur. Ze zoeken regelmatig nieuwe leden (geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de betreffende commissie). We zoeken ook vrijwilligers met een communicatie-achtergrond en vrouwen die affiniteit hebben met onderwijs, handwerken, commercie en IT. Voor alle functies is het belangrijk dat je het leuk vindt in een team te werken, en zijn organisatorisch talent en enige ervaring wenselijk; hoewel niet per se noodzakelijk. Tesselschade biedt ruimte voor het opdoen van bestuurservaring. Dus ook voor minder ervaren kandidaten zijn er met regelmaat vacatures.

Tesselschade Studiefondscommissie:

De commissie bestuurt het Studiefonds. Haar leden komen 6 keer per jaar bij elkaar. Aanvragen komen binnen via de afdelingen en de website. Is een aanvraag goedgekeurd, dan treedt een afdeling op als contact voor de student: tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl

Zegers Vreeckens Fondscommissie:

De ZVF-commissie beheert en bestuurt het ZVF-fonds dat financiële ondersteuning biedt aan zowel handwerksters als oud-handwerksters. De commissie telt vijf leden. Het fonds keert (kleine) toelagen uit aan vrouwen die binnen Tesselschade-verband hebben gehandwerkt: zvf@tesselschade.nl

Depotcommissie:

De depotcommissie coördineert de handwerkactiviteiten van de afdelingen en zorgt voor verbinding en samenwerking binnen de vereniging. De commissie telt vijf leden. Twee keer per jaar organiseren ze een ‘depotdag’. Dan worden ideeën en handwerkproducten uitgewisseld en wordt inspiratie opgedaan: depotcommissie@tesselschade.nl

Websitecommissie:

De websitecommissie telt twee leden. Ze beheren de website en zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van nieuws en informatie van de afdelingen. Deze commissieleden werken veelal vanuit huis. Voor contact over plaatsing van nieuws, aanpassingen of andere opmerkingen: website@tesselschade.nl

PR-commissie:

De drie leden van de pr-commissie ondersteunen de afdelingen en adviseren het landelijk bestuur over pr- en communicatiestrategie. Alle leden hebben kennis en ervaring op het gebied van pr en communicatie: prcommissie@tesselschade.nl

Lustrumcommissie:

De lustrumcommissie is een tijdelijke commissie die onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur het lustrumfeest ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan organiseert.

Bijzondere functionarissen:

Tesselschadeleden zijn zowel landelijk lid als lid van een afdeling. De ledenadministratie wordt landelijk bijgehouden (een taak voor twee functionarissen). Ook het landelijk bestuur heeft ondersteuning van een bijzondere functionaris; voor het bijhouden en beantwoorden van mail gericht aan het bestuur. Daarnaast zijn er nog functionarissen voor het voorraadbeheer, het archief en het managen van de webwinkel en de Tesselschadewinkels in het land.

alt